Derhaka seorang isteri online dating

Sebagai kesimpulan, perjanjian di antara Sang Sapurba dengan Demang Lebar Daun telah membawa kepada bermulanya konsep beraja dengan ‘daulat’ dan ‘derhaka’ yang boleh dianggap sebagai 12kontrak sosial.Dalam perjanjian ini Demang Lebar Daun mewakili rakyat telah bersetuju mempertuankan Sang Sapurba yang mewakili golongan raja sebagai raja dan berjanji akan setia dan tidak menderhaka kepada raja.Seperti yang penulis katakan tadi, konsep derhaka hanya wujud apabila termeterainya perjanjian atau waadat di antara Sang Sapurba dengan Demang Lebar Daun. Manakala Oman Fathurahman menerangkan, 16konsep derhaka sebagai Sifat mutlak kekuasaan raja atau penguasa dalam tradisi politik Islam Melayu.Walau bagaimanapun, terdapat banyak definisi yang diberikan mengenai konsep derhaka selaras dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Teuku Iskandar perkataan 13derhaka membawa maksud tidak taat atau 14khianat kepada negara serta bermaksud juga sebagai menentang kekuasaan yang sah. Ini kemudian lebih diperkuat lagi dengan konsep “setia” dan “derhaka”, yang juga menescayakan kemutlakan kekuasaan raja, sehingga rakyat dituntut untuk setia tanpa batas.Konsep ini juga merupakan unsur asas pada kekuasaan dan keagungan seseorang raja dan kerajaannya.Di Tanah Melayu, telah banyak berlaku kes yang membabitkan persoalan daulat ini.

Malahan, konsep derhaka ini semacam tidak boleh dikeluarkan daripada teks-teks berkenaan. Dan jika ia berdosa, sebesar-besar dosanya pun, jangan difadihatkan, dinista dengan kata – kata yang jahat; jikalau besar dosanya dibunuh, itu pun jikalau berlaku pada hukum Syarak’ Maka titah Sang Sapurba,’Akan pinta bapa itu hamba kabulkanlah, tetapi hamba minta satu janji pada bapa hamba.

SP Star pula mendefinisikan ‘daulat’ sebagai 11perkataan yang berasal daripada perkataan Arab, “daulah” yang bermaksud “negeri”.

Walau bagaimanapun, daulat bermaksud kesucian seseorang raja dan bagi masyarakat melayu, konsep ini menjadi batas pemisah antara raja dengan rakyat biasa.

Mereka yang ingkar (derhaka) kepada raja akan menerima hukuman.

Hukum sendiri, dalam , tidak terbuka terhadap keragaman, dan seterusnya membawa kepada pengadilan berdasarkan kuasa mutlak semata – mata.

Search for derhaka seorang isteri online dating:

derhaka seorang isteri online dating-49derhaka seorang isteri online dating-14

Ini bermaksud rakyat perlu setia kepada raja tanpa berbelah bahagi dan ini menepati definisi kontrak sosial yang diberikan oleh Hobbes (1588-1679) yang mana rakyat 17perlu mengikut perintah raja secara mutlak dan kontrak itu tidak boleh dirungkai sampai bila-bila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “derhaka seorang isteri online dating”